O projektu

Cílem LINDAT/CLARIAH-CZ je otevřeným způsobem zpřístupnit digitalizované datové zdroje v oblasti jazykových technologií, umění a humanitních věd široké vědecké komunitě i studentům v ČR i EU a zároveň získat přístup k obdobným zdrojům dostupným v evropských sítích CLARIN a DARIAH. LINDAT/CLARIAH-CZ se zapojuje do mezinárodní spolupráce mezi obdobnými výzkumnými infrastrukturami i přímo mezi institucemi ve všech humanitních oborech a klade důraz na digitální a interdisciplinární metody zpracování, včetně moderních metod strojového učení a umělé inteligence. Součástí aktivit LINDAT/CLARIAH-CZ je i analýza právních aspektů použití zdrojů z oblasti digitálních humanitních věd vzhledem k možným autorskoprávním omezením a minimalizace jejich dopadů na vědeckou a výzkumnou práci. LINDAT/CLARIAH-CZ rovněž nabízí know-how, softwarové nástroje pro zpracování jazykových a jiných digitálních zdrojů a vývoj zejména jazykových technologií pro potřeby průmyslu a služeb, včetně využití v nových kulturních a kreativních oborech průmyslu.

Projekt je realizován za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci velkých výzkumných infrastruktur pod kódem LM2018101.

 

Hlavní stránky projektu LINDAT-CLARIAH-CZ: https://clariah.lindat.cz/

Velké výzkumné infrastruktury podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky: https://www.vyzkumne-infrastruktury.cz/