Podprojekty

V rámci LINDAT se pracuje na řadě podprojektů:

OELA

ONCO

slovník Bosworth-Toller

Korpus středolatinských textů

Lipnická bible